Regulamin świadczenia usług telewizyjnych
Telewizji Q+
obowiązuję od dnia 18.02.2021r.

 

 1. Operator usługi:
   

  1. Operatorem i wyłącznym dystrybutorem oferowanej usługi jest właściciel spółki „Polska Telewizja Q+” zarejestrowanej na terenie Unii Europejskiej oraz właściciel witryny internetowej www.polskatelewizjaonline.com, oferująca usługi telewizji internetowej dla osób fizycznych oraz firm na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii.  

  2. Operator i wyłączny dystrybutor usług gwarantuje dostęp do wykupionych usług poprzez autoryzowany portal internetowy operatora lub centrum sprzedaży.

  3. Operator potwierdza prawo własności do oferowanej usługi oraz prawo do sprzedaży usługi w ramach umowy handlowej lub umowy konsumenciej zawartej z klientem w momencie sprzedaży usługi.
    

 2. Abonent:
   

  1. Abonentem zostaje osoba fizyczna lub firma, ktorej dane znajdują się w zamówieniu złożonym poprzez serwis internetowy lub kontakt telefoniczny z konsultantem Telewizji Q+.

  2. Ze względu na ustawę RODO oraz ochronę danych osobowych, operator zastrzega odmowę kontaktu z osobą nie wymienioną w zamówieniu/umowie abonenciej oraz odmowę zmian w umowie.

  3. Abonentem może zostać jedynie osoba powyżej 18 roku życia, która posiada adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany sprzęt lub kod aktywacyjny usługi, oraz posiada ważną kartę płatniczą wydaną we własnym imieniu oraz zarejestrowaną pod adresem korespondencyjnym.

  4. Abonentem może zostać osoba posiadająca ważny dokument tożsamości wydany w Wielkiej Brytanii lub krajach członkowskich Unii Europejskiej.

  5. Poprzez zamówienie usługi Telewizji Q+, abonent wyraża zgodę dla operatora na zapisywanie oraz przetrzymywanie danych osobowych abonenta na okres czasu do sześciu lat od daty zakończenia usługi.
    

 3. Usługa:
   

  1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia dostępu do serweru internetowego telewizji Q+, oferowanej przez serwis partnerski lub administratora serwera na czas wskazany w zamówieniu oraz ofercie Telewizji Q+.

  2. Abonent zobowiązany jest do wyboru sprzętu, który zostanie przygotowany przez operatora do odbioru sygnału telewizyjnego przez abonenta pod podanym adresem w zamówieniu/umowie.

  3. Usługa oferowana przez Telewizję Q+ wymaga łącza internetowego do odbioru syganły IPTV. Operator rekomenduje łączę o minimalnej prędkości 50mbps oraz zastrzega, iż łącze wolniejsze niż 50mbps nie gwarantuje jakości odbioru sygnału telewizyjnego oraz upoważnia operatora/dystrybutora do nie rozpoznawania reklamacji na podstawie złej jakości syganłu lub innych problemów z jego odbiorem.

  4. Usługa oraz sprzęt wydany abonentowi, może zostać jedynie użyty do odbioru syganłu Telewizji Q+, oraz innych aplikacji rozrywkowych t.j. Netflix itp. Operator zastrzega prawo zablokowania sprzętu lub syganłu w przypadku złamania regulaminu przez abonenta lub do odbioru syganłu telewizji innej sieci telewizyjnej.

  5. Operator rezerwuje prawo do wprowadzania zmian w pakiecie oferowanym klientowi bez powiadomienia w przypadku zmian technicznych lub na potrzeby operatora.

  6. Operator oraz dytrybutor usługi telewizyjnej otrzymują prawo do monitorowania użytkowania pakietu telewizyjnego przez abonenta.

  7. Abonent zobowiązuję się do używania wykupionego pakietu zgodnie z warunkami ww. pakietu oraz do nie kopiowania sygnału telewizyjnego na inne urządzenia, niż urządzenie wysłane przez operatora. Rozpowszechnianie syganału telewizyjnego na inne urządzenia bez wykupu usługi „Multiroom” może spowodować zablokowanie syganału przez operatora oraz do anulowania usługi bez zwrotu kosztów.

  8. Operator zastrzega prawo do anulowania serwisu telewizyjnego w przypadku użytku przez abonenta oprogramowania VPN lub innych oprogramowań z wirtualną lokalizacją lub serwerem.

  9. Operator nie odpowiada za ustawienia ochrony rodzicielskiej wysłanego dekoera lub pakietu telewizyjnego. Abonent jest zobowiązany do wprowadzenia ustawień rodzicielskich w przypadku potrzeby.

  10. Operator informuję, iż usługa nie podlega zwrotowi lub anulowaniu po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty za usługę.

  11. Operator zobowiązuję się do naprawy usterek technicznych serwisu telewizyjnego w rozsądnych okresie czasowym lub po otrzymaniu reklamacji od abonenta. Operator jest zobowiązany do naprawy sygnału telewizyjnego do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez abonenta. W przypadku braku dostępu do serwisu z powodówch technicznych, abonentowi przysługuję odszkodowanie abonencie w wysokości 1.00% stawki dobowej obliczanej na podstawie ceny abonentu pomniejszonej o koszt wydanego sprzętu. Odszkodowanie jest naliczane i wypłacane od dnia 8ego oraz zrekompensowane abonentowi po rozwiązaniu usterki. W przypadku gdy odszkodowanie abonencie wynosi równowartość zamówienia, operator zastrzega prawo do anulowania pakietu oraz dokonania zwrotu kosztów na konto abonenta. W takim przypadku abonent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego sprzętu poprzez odbiór kuriera umówionego przez operatora. Zwrot kosztów, zostanie zautoryzowany jedynie po otrzymaniu sprawnego sprzętu. W przypadku otrzymania zniszczonego sprzętu, operator odliczy koszt od całkowitej kwoty zwrotu.

  12. Sprzęt wydany abonentowi przez operatora/dystrybutora podlega 12 miesięcznej gwarancji od dnia zakupu pakietu. W przypadku ustrki technicznej, abonent jest zobowiązany do złożenia reklamacji bezpośrednio do operatora. Po rozpoznaniu reklamacji do 7 dni robocznych, operator ustali sposób zwrotu sprzętu od abonenta oraz dokona naprawy lub wymiany w terminie 14 dni robocznych. W przypadku ustarki spowodowanej przez abonenta poprzez użytkowanie nie wskazane w rekomendacji producenta lub instrukcji obsługi, operator może odmówić naprawy sprzętu oraz obciążyć abonenta kwotą £55.00 (GBP) za wydanie nowego sprzętu oraz koszt wysyłki. W takim wypadku, operator ma prawo również do obciązenia klienta kwotą do £10.00 (GBP) za koszty kurierskie w przypadku odbioru sprzętu od abonenta na koszt operatora.

  13. Operator zastrzega prawo odmowy wsparcia technicznego / informacji, w przypakdu gdy abonent używa własnego sprzętu lub aplikacji IPTV.
    

 4. Reklamacje:
   

  1. Reklamacje na usługi lub sprzęt oferowany przez Telewizję Q+, muszą być złożone przez prawnego abonenta usługi telewizyjnej w formie poczty elektronicznej poprzez serwis internetowy www.polskatelewizjaonline.com (zakładka „kontakt”).

  2. Operator zastrzega prawo do odmowy nieuzasadnionych reklamacji oraz prawo limitu czasowego w wysokości 14 dni na rozwiązanie problemu oraz odpowiedź do abonenta.

 

 1. Płatność:
   

  1. Operator akceptuję jedynie płatności kartami kredytowymi/debetowymi wydanymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz państwa członkowskich Unii Europejskiej.

  2. Akceptowane karty: Visa / Visa Debit / Visa Electron / Mastercard / Mastercard Debit / Maestro / American Express.

  3. Płatność za wykupioną usługę odbywa się online poprzez serwis internetowy operatora lub podczas rozmowy z konsultanem w formie werbalnej autoryzacji manualnej lub poprzez przesłanie linku http, przekierowującego na serwer operatora płatności.

  4. Obecnym operatorem płatności wirtualnych jest Stripe Sweden. Operator zastrzega prawo zmiany operatora płatności wirtualnych bez informowania abonenta podczas dokonywania zakupu lub podczas trwania abonentu.

  5. Operator usługi telewizyjnej zastrzega prawo do odmowy zwrotu kosztów za usługę abonentowi w przypadku nieuznanej reklamacji.

  6. Abonent akceptuję, iż usługa nie podlega zwrotowi, a operator usługi nie oferuje zwrotu kosztów.
    

 2. Przesyłka:
   

  1. Operator oferuję opcję dostawy sprzętu w formularzu zamówienia. Operator oferuję przynajmniej jedną darmową metodę dostarczenia sprzętu lub kodu aktywacyjnego.

  2. Wszystkie przesyłki wysłane przez operatora lub autoryzowanego abonenta podlegają ubezpieczeniu, które zostaje opłacone oraz zaaranżowane przez nadawcę/operatora usługi.

  3. W przypadku braku możliwości dostawy przesyłki przez kuriera, oraz zwrotu przesyłki do operatora usługi, operator zastrzega prawo do obciążenia abonenta za ponowny koszt dostawy sprzętu lub usługi w kwocie do £20.00 (GBP) płatne z góry przed ponowną wysyłką sprzętu.
    

 3. Lokalne prawo:
   

  1. Wszystkie spory prawne między operatorem, a abonentem nie wyszczególnione w ww. Regulaminie świadczenia usług zostają objęte jurysdykcją w kraju gdzie sprzęt został dostarczony.

 

Operator usługi:

 

Polska Telewizja Q+
www.polskatelewizjaonline.com
Tel: +44 07379 542081
Whatsapp: +44 07379 542081

 

Autoryzowany dystrybutor w Wielkiej Brytanii:

 

Polska Telewizja Q+
Oddział Londyn (UK)
www.polskatelewizjaonline.com
Tel: +44 07379 542081
Whatsapp: +44 07379 542081